Pionýrský Sedmikvítek oblastní kolo Clona.

Napsal: Peter Padúch | Dne: 10.1.2018

Kategorie: Servis JčKOP

CLONA

je otevřená oblastní korespondenční soutěž v oblastech fotografie, která je určena především dětem a mládeži do 26 let. V kategoriích, které jsou tematicky zaměřeny na volnočasové aktivity dětí, se však mohou zúčastnit i zájemci starší.

Vyhlašovatelem oblastní soutěže, která je zařazena do projektu Pionýrský Sedmikvítek, je Pionýr, z. s. – Jihočeská krajská organizace Pionýra.

 

Soutěžní kategorie

 

 

Věkové Tematické
A ročník 2005 a mladší Ú Pionýrský úsměv (dříve portrét)
B ročník 1999 až 2004 S Schůzky
C ročník 1991 až 1998 P Příroda a životní prostředí
D ročník 1990 a starší T Tábory a výpravy
  X Extra (mění se každý rok)
Pionýr – příležitost pro setkávání

 

 

Celkový počet přihlášených snímků od jednoho autora jsou tři v každé tematické kategorii a maximálně deset příspěvků v soutěži celkem. V případě série fotek je každá série považována za jeden příspěvek.

 

 

Účastníci soutěže dávají vyhlašovateli i organizátorovi soutěže souhlas s bezúplatnou, časově neomezenou licencí k prezentaci prací.

 

Soutěž hodnotí minimálně tříčlenná porota. Rozhodnutí poroty je konečné. Vyhodnocené práce budou oceněny.

 

Fotografie je možné pořizovat klasickou i digitální formou (nesmí být nijak upravovány), mohou být barevné i černobílé. Jejich doporučená „papírová“ velikost je 18×24 cm až 24×30 cm.

 

Práce je třeba označit a doručit do kanceláře JčKOP ve stanoveném termínu do 31.1.2018. Fotografie, které budou doručeny později, nemusí být do soutěže zařazeny.

 

Snímky je možné zasílat i elektronickou cestou zároveň s identifikaci snímku a autora. E-mailová adresa: paduchpeter@seznam.cz nebo  kancelář@jihocesky-pionyr.cz

 

  Pokud soutěžící zvolí formu „série fotek“ (jednotný žánr, případně příběh s posloupností), je tato omezena počtem snímků 6 a je nutné jednotlivá fota označit pořadovým číslem.

 

 

 

Soutěžní snímky zasílejte  do 31. ledna 2018 na adresu Pionýr, z.s. – JčKOP, Husova 622/45, 370 05 České Budějovice nebo na výše uvedené emaily

 

Kontaktní telefon pro technické věci: 777 793 668 (Peter Padúch).

 

Vybrané soutěžní práce budou veřejně prezentovány. Úspěšní autoři budou informováni, na základě zveřejněné výsledkové listiny, písemně nebo e-mailem.  

 

Vyhlašovatel i pořadatel může použít fotografické dílo, fotografickou dokumentaci pořízenou při soutěži k propagaci spolku Pionýr, z. s.

 

Pořadatel má právo provést změnu soutěžního řádu.

 


Jihočeský-Pionýr.cz 2012 - 2018 © Všechna práva vyhrazena