Pionýrský Sedmikvítek oblastní kolo Výtvarná činnost.

Napsal: Peter Padúch | Dne: 10.1.2018

Kategorie: Servis JčKOP

Výtvarná činnost.

 

 

je otevřená oblastní korespondenční soutěž v oblastech výtvarných prácí, které jsou tvořené různými technikami a z rozličných materiálů, stejně jako keramické výrobky.
Vyhlašovatelem oblastní soutěže, která je zařazena do projektu Pionýrský Sedmikvítek, je Pionýr, z. s. – Jihočeská krajská organizace Pionýra.

 

Soutěžní kategorie:

 

 

  1. výtvarné práce různých technik dle vlastních nápadů a návrhů (dvourozměrné)
  2. keramika
  3. trojrozměrné výtvarné práce – šperky, doplňky oděvů, sochy, apod.

Jednotné téma tohoto ročníku: Máme rádi zvířata (práce neodpovídající danému tématu budou ze soutěže vyřazeny).

Kategorie:

A děti nar. 2011 a mladší
B děti nar. 2009 – 2010
C děti nar. 2006 – 2008
D děti nar. 2003 – 2005
E mládež nar. 1999 – 2002
F mládež nar. 1991 – 1998

 

K výrobku je potřeba pčipojit jmenovku.

Na jmenovku je nutno uvést:

  1. Jméno a příjmení soutěžícího
  2. Soutěžní kategorii (A – F)
  3. Vysílající organizaci + zasílající organizaci, na kterou se díla budou vracet, pokud je její adresa odlišná od vysílající. (Vysílající je např. název pionýrské skupiny – zasílající je odesilatel balíku, např. krajská organizace.)
  4. Název díla – není podmínkou, při hodnocení porotou jsou štítky zakryty

Celkový počet přihlášených výrobků od jednoho autora jsou tři v každé tematické kategorii a maximálně deset příspěvků v soutěži celkem.

 

 

Účastníci soutěže dávají vyhlašovateli i organizátorovi soutěže souhlas s bezúplatnou, časově neomezenou licencí k prezentaci prací.

 

Soutěž hodnotí minimálně tříčlenná porota. Rozhodnutí poroty je konečné. Vyhodnocené práce budou oceněny.

 

 

 

 Výrobky nebo jejich fotografie je potřeba  doručit do kanceláře JčKOP ve stanoveném termínu do 31.1.2018.  

 

Fotografie výrobků je možné zasílat i elektronickou cestou zároveň s identifikaci výrobku a autora. E-mailová adresa: paduchpeter@seznam.cz nebo  kancelář@jihocesky-pionyr.cz

 

   Soutěžní výrobky zasílejte spolu s jmenovkami do 31. ledna 2018 na adresu Pionýr, z.s. – JčKOP, Husova 622/45, 370 05 České Budějovice nebo jejich fotografie na výše uvedené emaily

 

Kontaktní telefon pro technické věci: 777 793 668 (Peter Padúch).

 

Vybrané soutěžní práce budou veřejně prezentovány. Úspěšní autoři budou informováni, na základě zveřejněné výsledkové listiny, písemně nebo e-mailem.  

 

Vyhlašovatel i pořadatel může použít výtvarné dílo, fotografickou dokumentaci pořízenou při soutěži k propagaci spolku Pionýr, z. s.

 

Pořadatel má právo provést změnu soutěžního řádu.


Jihočeský-Pionýr.cz 2012 - 2018 © Všechna práva vyhrazena